Satamahanke on päättymässä

Satamahankkeen toimenpiteet alkavat olla lopuillaan, ja budjetit on käytetty. Sataman rakenteista huoltorakennuksen viimeistelytöitä joudutaan odottamaan viikolle 45 saakka. Tällöin tulee niihin pintarimat sekä loput sisäpuoliset viimeistelyt. Ilmalämpöpumput asentaa paikallinen yrittäjä jo tätä ennen.  Jatkossa on tarkoitus tehdä katettua tilaa rakennusten eteen, jolloin saadaan parakkimainen ilme pois. Tämä oli suunnitteilla jo kesäksi 2023, mutta valitettavasti konttien viimeistelyn kanssa on ollut haasteita.

Investointihankkeeseen saatiin ELY- keskuksesta EAKR – tukea 350 000 €, kehittämisosan työpanokseen ja markkinointiin sekä brändin rakentamiseen 100 000 €. Investointibudjetti jonkin verran ylittyy, joten kunnan maksuosuudeksi investointien osalta tulee noin 220 000 €. Projektipäällikön työpanoksen ja kehittämisosan lopullinen kustannus kunnalle on noin 25 000 €. Eli kokonaisuutena viimeisen puolentoista vuoden aikana toteutetut hankkeet ovat kunnan talouteen vaikuttamassa noin 250 000 €. Onko se paljon vai vähän- siitäkin palautekyselyn tulosten valossa voi vetää joitakin johtopäätöksiä.

Tähän tiedotteeseen voitte lähettää palautetta ja kommentteja joko suoraan tätä julkaisua kommentoimalla, tai lähettämällä sähköpostia virpi.pakarinen@heinavesi.fi

Kuinka hankkeemme onnistui?

 

Kiitosta saimme vastaajilta varsinkin hankkeen kokonaistoteutuksesta. Satama-alue koetaan jo viihtyisäksi, vaikka vielä parannettavaakin jäi. Keskeneräinen konttipohjainen huoltorakennus ihmetyttää ihmisiä, ja ihan syystä. Toivottavasti marraskuussa tilanne tämän osalta on jo parempi. Alueiden ylläpidosta ollaan huolissaan, erityisesti siisteydestä ja liikenneturvallisuudesta sekä itse satama-alueella, että sataman ja kirkonkylän välisellä tieosuudellakin.

Osallistuminen

Hankkeessa kokeiltiin uudenlaista, kuntalaiset mukaan ottavampaa tapaa hanketoteutukseen. Hankkeelle tehtiin kotisivut, jossa kuukausitiedotteilla ja erilaisilla pienillä mielipidekyselyillä tavoiteltiin ihmisiä osallistumaan yhteisen satama-alueen suunnitteluun ja kunnan matkailumarkkinoinnin kehittämiseen. Hankkeen alussa toteutettiin Heinävesi houkuttavaksi -kysely (36 vastausta) ja nyt lopussa palautekysely (38 vastausta). Kokonaisuutena hankkeessa on tavoitettu yli 1000 ihmistä osallistumaan infotilaisuuksiin sekä keskusteluun mukaan hankkeen omassa somekanavassa, kotisivuilla, pienin kyselyin ja sähköpostiviestein. Lisäksi mielipiteitä matkailukehittämiseen on saatu yli 1700 messuvieraalta Kuopiossa, Tampereella ja Joensuussa. Hankkeen aikana myös jalkauduttiin kyliin juttelemaan paikallisten ihmisten kanssa ja tutustumaan kylien palveluihin mahdollisten matkailijoille suunnattavien palvelujen kartoittamiseksi.

Palautteen perusteella onnistuimme tässä osallistumismahdollisuuksien tarjoamisessa varsin hyvin. Jatkossa toivotaan lisää erilaisia kyselyjä, eikä paikallismediaa sovi unohtaa, vaikka some enemmän painoarvoa tiedotuksessa tänä päivänä saakin. Tilaisuuksiin toivotaan myös etäosallistumisen mahdollisuuksia. Uudet visitheinavesi.fi -sivut koetaan varsin tärkeäksi markkinoinnin välineeksi, ja niiden kehitystyötä jatketaankin koko ajan palvelemaan sekä paikallisia yrittäjiä, että vierailevia ihmisiä entistäkin paremmin.

Tarjottu markkinointituki

Hankkeessa tarjottiin maksutta markkinointialustoja yrityksille ja yhdistyksille useissa eri kanavissa. Halukkaat saivat oman alasivun visitheinavesi.fi -sivustolle, mainospaikan yhteisessä esitteessä ja osallistumismahdollisuuksia kolmessa messutapahtumassa. 

Palautteen perusteella visit- sivut koetaan varsin tärkeiksi, ja kohtalaisen tyytyväisiä ollaan tarjottuihin mahdollisuuksiin muutenkin. Näkyvin yhteinen markkinointiponnistus oli Satama OPEN -tapahtuma 10.6., joka kokosi yhteisen järjestelypöydän ääreen 36 eri yhdistystä ja yritystä. Tapahtumaa pitivät varsin onnistuneena sekä mukana olleet yritykset, että tapahtuman kävijät. Keskustan liikkeissä kuitenkaan yrityspassin vetovoima ei juuri näkynyt, joten jatkossa olisi hyvä pohtia vielä paremmin tapoja, joilla voidaan aktivoida liikennettä molempiin suuntiin tapahtumien aikaan.

Investointien onnistuminen

Kokonaisuutena palautteen perusteella satama-aluetta pidetään varsin onnistuneena. Selkeästi tärkeintä vastaajille ovat pysäköintimahdollisuudet, tasaisemmin jakautuvat veneilyn, hileaseman, rannan venepaikkojen, laiturin ha huoltorakennuksen toteutukset. Tämä todettiin jo hankkeen alussa pidetyssä satamakävelyssäkin, ja pysäköintipaikkojen lisääminen oli koko suunnittelun keskeinen ohjaaja. Satama-alue on rinteessä ja sinne valuu hyvin laajalta alueelta ympäristöstä vettä. Kantavien ajoväylien ja pysäköintipaikkojen rakentaminen osoittautuikin ajateltua huomattavasti kalliimmaksi operaatioksi. Onneksemme kaivutöistä nousi esiin runsaasti kiviä, joita pengerryksissä ja valuma-altaissa hyödyntämällä saatiin valumavedet ohjattua järkevästi pois. Maastopohja ja vedenkorkeuden vaihtelut toivat muitakin haasteita toteutukseen, ja työn edetessä jouduttiin tekemään useita kompromisseja toiveiden, käytännön mahdollisuuksien ja budjetin rajoissa.

Vastaajille matkaparkilla ei ollut merkitystä, oletettavasti vastaajat ovat paikallisia ihmisiä. Jos kysymys esitettäisiin matkailijoille, jakauma olisi varmasti hyvin erilainen.

Tapahtumien ja tilaisuuksien osalta pysäköinnin toteutus on alueella haasteellista. Avajaistapahtumassa kokeilimme taksipalvelun toimivuutta liikenteen järjestämisessä kirkonkylän ja sataman välillä. Palvelu sai runsaasti kiitosta, sillä se mahdollisti myös iäkkäämpien ja autottomien saapumisen tapahtuma-alueelle. Tämän tyyppinen non-stop – kuljetus mahdollistaa erilaisten tapahtumien järjestämisen varsin laajasti.

Jatkoa investoinneille?

Palautteessa on monia sellaisia asioita mukana, joita toivoimme jo tähän hankkeeseen saavamme sijoitettua. Valitettavasti rakennuskustannusten raju nousu ja edellä mainitut pysäköinnin toteutuksen haasteet veivät budjetista leijonanosan, joten viimeistelyvaiheen varuste- ja kalustehankintoihin ei juuri rahaa jäänyt. Kunnassa on linjattu, että jatkoinvestoinnit tehdään yritysvetoisesti, ja tästä keskustelut on nyt avattu. Pienistä varuste- ja muista hankinnoista voi käydä keskustelua Teknisen toimen kanssa.

Polttoainejakelu oli hankesuunnitelmassa jo esillä, mutta yritysvetoisena sen toteuttamista ei pidetty kuitenkaan selvityksen jälkeen mahdollisena. Asiassa kuultiin useita eri tahoja, eikä kellään yrittäjällä tuntunut olevan halukkuutta alkaa tappiollista toimintaa harjoittaa, vaikka laitteisto olisi hankkeessa hankittukin. Alueelle on nyt kuitenkin asennettu jo öljyn- ja hiekanerottimet, joten poissuljettua ei jakelupisteen toteuttaminen jatkossakaan ole. Sähköistyvään liikkumiseen myös veneillen on varauduttu laajennetulla pääkeskuksella ja asentamalla riittävät putkitukset sähkölatauspisteiden lisäämiseksi eri alueille. Myös telttailualueen valaistusta ajatellen on varaukset jo olemassa.

Opasteet ovat työn alla, joten tulevalla kesäkaudella on laiturilla, uudella huoltorakennuksella ja INFO- pisteellä tarvittavat kartta- ja muut opasteet. Nyt on jo asennettu diginäyttö, johon voivat yrittäjät ja yhdistykset ainakin toistaiseksi laittaa maksutta mainoksia. Tulossa on myös karttaopaste, jossa Heinäveden kylät ovat esillä, samoin kirkonkylän palveluista yritysten omat mainoskyltit.

Matkaparkin toteutuksessa on lähdetty ajatuksesta, että hankitut välineet palvelisivat sekä paikallisia, että matkailijoita pääasiassa kesäkaudella. Valitettavasti huoltorakennus edelleen on kesken, mutta sinne sijoittuu jatkossa pikku keittiö-ruokailutila, katettu terassi, pyykki- ja tiskaustila sekä suihkut ja WC:t, joita voidaan käyttää sulan maan aikaan. Konteissa on pieni eriste ja niihin on tulossa ilmalämpöpumput. Jos varsin toivottu ravintolainvestointi toteutuu (vanhan huoltorakennuksen paikalle), ravintolan WC- tilat ovat käytettävissä myös talven tilaisuuksissa, kun ravintola on auki. Nykyisen Kermacotan terassi ja lähiympäristö voisivat tällöin jäädä esimerkiksi oleskelun ja leikin alueiksi.

Liikenneturvallisuushuolet on kuultu, ja  sataman ja kirkonkylän välille on Ely- keskukselta tulossa ratkaisuja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *