EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb
ely logo

Olen aloittanut projektipäällikkönä hankkeessa 9.5.2022, ja kerron nyt ensin lyhyesti itsestäni ja aikeistani tässä projektissa. Tutustutaan sitten ihan livenä kun tavataan.

Olen Heinävedeltä, Kypärältä, kotoisin ja lähtenyt täältä aikanaan Savonlinnan Taidelukion kautta hortonomiopintoihin Lepaalle. Toimin puutarha-alan ja markkinoinnin monitoimiyrittäjänä Luumäellä ja Savitaipaleella parikymmentä vuotta ennen kuin jatkoin opintoja Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa syksyllä 2016. Valmistuin maisteriksi keväällä 2018 pääaineena ympäristöpolitiikka, ja olen erityisesti opinnoissa keskittynyt kestävän maaseutumatkailun tutkimiseen ja kehittämiseen. Aloitin väitöskirjaopinnot samasta aihepiiristä tammikuussa 2020, ja toiveissa jossain aikataulussa myös tohtorintutkinto saada loppuun suoritettua. Lisätietoja taustastani voitte lukea täältä.

Ennen Heinävedelle paluuta toimin Kemissä Matkailu- ja palvelualojen Masterplan- hankkeessa projektipäällikkönä, ja tein varsin kattavan pohjatyön liittyen matkailun tuleviin kehittämismahdollisuuksiin Suomessa. Toki Ukrainan sotatilanne tätäkin skenaariota on muuttanut, mutta perusasiat eivät muutu: Ihmiset haluavat matkustaa kun siihen taas tilaisuus koronan jälkeen on tarjoutunut, kotimaa matkakohteena on monen ympäristötietoisen ja aktiivisen ihmisen valinta ja luontoon liittyvä elämyshakuinen matkailu on kaikkein nopeimmin kasvava matkailun megatrendi maailmallakin. Näiden faktojen varaan on Heinäveden matkailua helppo lähteä miettimään myös pidemmällä tähtäimellä.

Sataman kehittäminen ja siihen liittyvät investoinnit ovat vahvasti linjassa tulevan kehityksen kanssa: puhtaus, aitous, leppoisa elämänmeno ja rauhallisuus vetoavat niin rauhaa rakastaviin asukkaisiin, kotimaisiin lomalaisiin kuin kansainvälisiin elämysten metsästäjiinkin. Nykyihmiset arvostavat yksilöllisyyttä, helppoutta ja aitoja kokemuksia. Niitä voimme tarjota puhtaassa ja luontoarvoiltaan erittäin rikkaassa vesistömiljöössä koko Heinäveden alueella. Tärkeää onkin paitsi rakentaa ja kunnostaa infraa, myös tuoda esille monissa toivottuja asiakkaita tavoittavissa kanavissa kaikkea sitä tarjontaa, jota Heinävedellä on.

Kaikki kestävä kehittäminen lähtee kuitenkin asukkaiden hyvinvoinnista ja siinä on aina neljä tasa-arvoista tukijalkaa: Hyvinvoiva yhteisö, rikas paikalliskulttuuri, kannattavat elinkeinot ja pudas sekä turvallinen ympäristö. Jos jokin näistä puuttuu, hommalta putoaa pohja, kaikki nämä kannattelevat osaltaan toisiaan. Toivonkin, että mahdollisimman laajasti niin asukkaat kuin kesäasukkaatkin hankkeen toimenpiteisiin osaa ottaisivat, jotta kaikkien ääni tulisi tasapuolisesti kuuluville. Siksi tämän nettisivun ja Facebook -kanavankin yhteistoiminnan apuvälineeksi ja yhdeksi tiedonjakokanavaksi rakensin.

Tulevan väitöskirjani työnimi on ‘Parvessa Pienikin Pärjää’, ja se kuvastaa yhteistä tahtotilaa, jossa selitysten keksimisen sijaan haetaan uusia ja erilaisiakin yhteistoiminnan mahdollisuuksia paitsi oman kunnan alueelta, myös kauempaa. Erityisen tärkeää pienten kuntien näkyvyyden lisäämisessä on laaja yhteistyö ja samaan suuntaan katsominen. Hyvällä tekemisen meiningillä ja positiivisella asenteella monet haasteet voi muuttaa mahdollisuuksiksi. Ensivaikutelman perusteella minusta tuntuu, että tätä hyvää meininkiä, leppoisaa elämänmenoa ja rohkeutta kurkistaa aidan ylikin Heinävedellä riittää. Uskon, että saadaan yhdessä hienosti hommat etenemään.