EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb
ely logo

Suunnitelmat & Päätökset

Tältä sivulta löytyvät kaikki hankkeen julkiset materiaalit. 

Hankeasiakirjat

Hankepäätökset ja muut julkiset asiakirjat

Suunnitelmakuvat ja raportit

Viihtyisyys-, ympäristö- ja rakennesuunnitelmat

Päätöksenteko

Pöytäkirjat ja muistiot, tilaisuudet

ELY-keskus on myöntänyt Heinäveden kunnan satamahankkeelle rahoituksen. Kyseessä on sekä investointi- että kehittämishanke, jolla tähdätään luontomatkailun kehittämiseen Heinäveden alueella.

Investointihankkeen kokonaiskustannusarvio on 500 000 euroa, johon ELY avustus on maksimissaan 70 % kustannuksista eli 350 000. Kunnan omarahoitusosuus on 150 000. Kehittämishankkeeseen ELY avustus on 80 % eli 100 000 euroa, kunnan osuus 12 % on 15 000, Business Joensuu osallistuu hankkeen rahoitukseen 10 000 eurolla eli 8 %:lla.


Myönnettävä rahoitus käynnistää pitkän tähtäimen luontomatkailun kehittämisen toteuttamisen kehittämishankkeen toimenpiteillä sekä investointihankkeessa toteutettavilla investoinneilla kokonaisuuden, joka palvelee kuntalaisia, kesäasukkaita, matkailijoita sekä tukee yritystoimintaa ja työllisyyttä. Hanke toteutetaan 1.5.2022 -31.12.2023 välisenä aikana.

Yleistä hankkeen toteuttamisesta

Kehittämistä ja investointeja sisältävän hankekokonaisuuden tavoitteena on Heinäveden sataman palveluvarustuksen ja toimintaympäristön parantaminen alueen matkailu- ja virkistyskäytön lisäämiseksi. Investoinneilla luodaan pohjaa alueen yrittäjäpohjaisten matkailupalvelujen jatkokehittämiselle ja luontomatkailubrändin vahvistamiselle. Sataman fyysisen ympäristön ja infrastruktuurin jatkokehittämisedellytyksiä vahvistetaan luomalla niitä koskeva jatkokehittämissuunnitelma. Hanke jakutuu neljän työpakettiin, joita toteutetaan rinnakkain investointiosan kanssa.

Paketti 1

Paketti 2

Sataman palvelujen sesonkiliiketoiminnan kehittämisedellytyksiä vahvistetaan mm. laatimalla toteutettavuusselvitys ja liiketoiminnan kannattavuuslaskelmat paviljongille ja majoitusinvestoinneille

Edistetään alueen luontomatkailutuotteen luomista ja brändäystä.

Paketti 3

Kehitetään matkailua ja virkistyskäyttöä edistäviä palveluja ja matkailutoimijoiden yhteistyöverkostoja.

Paketti 4

Tavoitteena on, että satama-alueen kehittämisestä muodostuu kuntalaisten ja alueen yritysten yhteinen tahtotila, jonka muodostumista edistetään osallistavilla keinoilla sekä erilaisilla viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteillä.

Tätä työn alla

Viimeisimmät asiakirjat löytyvät tästä, uusin ylimmäisenä.

Viranhaltijapäätökset- urakointi ja hankinnat

Voit katsoa kaikki tehdyt viranhaltijapäätökset alta aihepiireittäin, otsikkoa klikkaamalla.

Rakennustyöt satamassa alkavat puiden kaadolla ja maastonmuotoilutöillä 3.10.2022. Tavoitteena on ennen talvea saada mahdollisimman pitkälle asfaltoitavan alueen uudistustyöt, putkityöt ja vanhan huoltorakennuksen siistimistyöt. Myös koirapuiston poisto satama-alueelta tehdään syksyn aikana. Uusi sijainti selviää lokakuun aikana. Seuraavassa KH kokouksessa ovat asialistalle tulossa rakennusurakoitsijan ja uuden huoltorakennuksen toimittajan valinta.

Heinävesi Houkuttavaksi- kyselyraportti

Ohessa 6.7. – 20.8. 2022 toteutetun internet -kyselyn raportti. 

Satamakävely 6.6.2022

Ohessa muistio ensimmäisestä yleisötapaamisesta. Tapaamisen lisäksi olemme saaneet mukavasti yhteydenottoja puhelimitse, sähköpostilla ja yhteydenottolomakkeella. Kiitos aktiivisuudestanne suunnitelman laatimiseen yhdessä kanssamme.  Toimenpiteiden kilpailutus on alkamassa kesäkuun lopussa, ja töitä päästään aloittamaan syyskuun alussa.

Tilaisuuden myötä suunnitelmaa on tarkennettu esim. pienemmän veneenlaskuluiska- laituriyhdistelmän , vanhan saunarakennuksen käytön mahdollisuuksien ja esim. lemmikeille tulevien varusteiden osalta. 

Powered By EmbedPress

Suunnitelmakuvat

Suunnitelmakuvia ollaan tarkentamassa lokakuun aikana, kun maastonmuotoilutyöt pääsevät kunnolla käyntiin. Poistettavat puut on käyty merkitsemässä 21.9.2022 satamaan rantavyöhykkeen osalle ja poistettavan koirapuiston ympäristöön. LVI- ja sähkösuunnitelma on tekeillä.

Luonnoskuva- toiminnot

Ehdotus sataman tapahtuma-alueen ja asfaltoidun pysäköintialueen toteuttamiseksi, pysäköinnin laajentamiseksi ja pääkulkureittien leventämiseksi. Tarkennettu kuva tulee julkaistavaksi lokakuun aikana.

Tämä suunnitelma esittää vasta ns. 1- alueen tarkemmin: Parlamenttipaikan yhteydessä olevat pysäköintimahdollisuudet ja paikkajako tarkennetaan maastonmuotoilutöiden jälkeen.

Pääpysäköintialuetta levennetään rinteen puolelle vähintään n. 5m. Tavoitteena on, että alueella on jatkossa mahdollista myös vastakkain pysäköinti. Rantapuustoa poistamalla saadaan uuden laiturin ja veneenlaskupaikan läheisyyteen pitkittäisiä traileripaikkoja kalastusveneille. Maapaikkojen haltijoiden läheisyyteen tulee lisäksi huoltoajoväylä, vaikka oheisessa piirroksessa sitä ei ole vielä esitetty. Maastoa pyritään loiventamaan maapaikoilla (erityisesti paikat 10-16). 

Kuvassa ei kunnolla näy, mutta paikat 21-29 säilyvät ennallaan