EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb
ely logo

Suunnitelmat & Päätökset

Tältä sivulta löytyvät kaikki hankkeen julkiset materiaalit. 

ELY-keskus on myöntänyt Heinäveden kunnan satamahankkeelle rahoituksen. Kyseessä on sekä investointi- että kehittämishanke, jolla tähdätään luontomatkailun kehittämiseen Heinäveden alueella.

Investointihankkeen kokonaiskustannusarvio on 500 000 euroa, johon ELY avustus on maksimissaan 70 % kustannuksista eli 350 000. Kunnan omarahoitusosuus on 150 000. Kehittämishankkeen budjetti on 125 000, jossa ELY avustus on 80 % eli 100 000 euroa, kunnan osuus 12 % on 15 000, Business Joensuu osallistuu hankkeen rahoitukseen 10 000 eurolla eli 8 %:lla.

Myönnettävä rahoitus käynnistää pitkän tähtäimen luontomatkailun kehittämisen toteuttamisen kehittämishankkeen toimenpiteillä sekä investointihankkeessa toteutettavilla investoinneilla kokonaisuuden, joka palvelee kuntalaisia, kesäasukkaita, matkailijoita sekä tukee yritystoimintaa ja työllisyyttä. Hanke toteutetaan 1.5.2022 -31.12.2023 välisenä aikana.

Yleistä hankkeen toteuttamisesta

Kehittämistä ja investointeja sisältävän hankekokonaisuuden tavoitteena on Heinäveden sataman palveluvarustuksen ja toimintaympäristön parantaminen alueen matkailu- ja virkistyskäytön lisäämiseksi. Investoinneilla luodaan pohjaa alueen yrittäjäpohjaisten matkailupalvelujen jatkokehittämiselle ja luontomatkailubrändin vahvistamiselle. Sataman fyysisen ympäristön ja infrastruktuurin jatkokehittämisedellytyksiä vahvistetaan luomalla niitä koskeva jatkokehittämissuunnitelma. Hanke jakutuu neljän työpakettiin, joita toteutetaan rinnakkain investointiosan kanssa.

Paketti 1

Paketti 2

Sataman palvelujen sesonkiliiketoiminnan kehittämisedellytyksiä vahvistetaan mm. laatimalla toteutettavuusselvitys ja liiketoiminnan kannattavuuslaskelmat paviljongille ja majoitusinvestoinneille

Edistetään alueen luontomatkailutuotteen luomista ja brändäystä.

Paketti 3

Kehitetään matkailua ja virkistyskäyttöä edistäviä palveluja ja matkailutoimijoiden yhteistyöverkostoja.

Paketti 4

Tavoitteena on, että satama-alueen kehittämisestä muodostuu kuntalaisten ja alueen yritysten yhteinen tahtotila, jonka muodostumista edistetään osallistavilla keinoilla sekä erilaisilla viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteillä.

Tätä työn alla

Viimeisimmät asiakirjat löytyvät tästä, uusin ylimmäisenä.

Viranhaltijapäätökset- urakointi ja hankinnat

Voit katsoa kaikki tehdyt viranhaltijapäätökset alta aihepiireittäin, otsikkoa klikkaamalla.

Rakennustyöt satamassa alkavat puiden kaadolla ja maastonmuotoilutöillä 3.10.2022. Tavoitteena on ennen talvea saada mahdollisimman pitkälle asfaltoitavan alueen uudistustyöt, putkityöt ja vanhan huoltorakennuksen siistimistyöt. Myös koirapuiston poisto satama-alueelta tehdään syksyn aikana. Uusi sijainti selviää lokakuun aikana. Seuraavassa KH kokouksessa ovat asialistalle tulossa rakennusurakoitsijan ja uuden huoltorakennuksen toimittajan valinta.

Muut kilpailutetut hankinnat

Alueen pitkän tähtäimen visuaalinen ja toiminnallinen kokonaisuus, uuden kahvila-huoltorakennuksen piirustukset

Heinäveden arkkinointi-ilmeen raikastaminen ja yhdenmukaistaminen.

Valittu Mainospihlaja Ky / Päivi Miettinen

Markkinointimateriaalit: Kyltit, messumateriaalit, esitteet ja kartat

Tilaisuudet, kyselyt

Viimeisimmät asiakirjat löytyvät tästä, uusin ylimmäisenä.

Kylätapaamiset

Tapaamiset Kirkonkylä, Karvio ja Kerma, sekä Teamsin välityksellä Kypärä-Viitalahti sekä Karhila-Malkkila kyläpari.  Yhteensä tapaamisissa tavoitettiin 45 ihmistä.

Ohessa lyhyt raportti tapaamisista, sekä jatkohankkeiden valmisteluun keskeisiä toiveita.

Heinävesi Houkuttavaksi- kyselyraportti

Ohessa 6.7. – 20.8. 2022 toteutetun internet -kyselyn raportti. 

Satamakävely 6.6.2022

Ohessa muistio ensimmäisestä yleisötapaamisesta. Tapaamisen lisäksi olemme saaneet mukavasti yhteydenottoja puhelimitse, sähköpostilla ja yhteydenottolomakkeella. Kiitos aktiivisuudestanne suunnitelman laatimiseen yhdessä kanssamme.  Toimenpiteiden kilpailutus on alkamassa kesäkuun lopussa, ja töitä päästään aloittamaan syyskuun alussa.

Tilaisuuden myötä suunnitelmaa on tarkennettu esim. pienemmän veneenlaskuluiska- laituriyhdistelmän , vanhan saunarakennuksen käytön mahdollisuuksien ja esim. lemmikeille tulevien varusteiden osalta. 

Suunnitelmakuvat

Konetyöt ovat käynnistyneet, ja tämän syksyn aikana tehdään kaikki raskaammat maansiirtotyöt valmiiksi. Keväällä alueet viimeistellään pinnoituksin ja istutuksin.

Aluesuunnitelma- satama

Ohessa suunnitelma, jossa on jo keskeiset alueet suunnilleen omalla paikallaan. Pohjoispäässä karavaanialueella tuli odotetusti kallio vastaan, joten matkailuautojen tilaa on mietitty uudelleen niin, että mahdollisimman monta paikkaa kuitenkin järkevästi saadaan sijoitettua. Lopulliset paikat sekä pysäköinnille, että matkailuajoneuvoille mitataan maastoon vasta kun kaikki kivimuurit on saatu korkoerojen tasaukseen tehtyä. Muurien paikat kuvassa on merkitty paksulla harmaalla viivalla. Metsän reunaan asennetaan muurin päälle kunttapinta. 

Pohjamaasto osoittautui kaivutöiden edetessä ennakoitua haasteellisemmaksi, eikä tässä vaiheessa ollut järkevää alkaa enempää tasoittaa kivikkoisia alueita ajatellen telttailupaikkoja. Telttailuun ja retkeilyyn sekä peleihin varataan entisen koirapuiston aluetta, joka tasataan kahteen tasoon ja nurmetetaan. Nykyisen kahvilan ympäristöön sijoittuu lasten leikki ja vapaan oleskelun alueet.

Vanhan huoltorakennuksen saunaosasto on jo freesattu, joten talviuimareillekin tilat ovat tulevana talvena viihtyisät. Toivomme kuitenkin, että uusittuja tiloja kunnioitettaisiin niin, ettei vasta maalattuja pintoja sotkettaisi kuluvan viikon tapaan. Seinien ‘savikoristeluun’ löytynee muitakin kohteita.

Asfaltoitavan alueen kokoa jouduttaneen alkuperäisestä vähentämään sekä kustannussyistä, että ajatellen tulevia rakennussuunnitelmia kahvila- ja saunatilojen uudistamiseen liittyen.

Rantaparlamentti

Rantaparlamentin suunnitteluparlamentissa Nesteellä oli mukana 7 henkeä, ja viereinen suunnitelma sai hyväksynnän. Toteutuksesta vastaa Heinäveden Rakennus ja Saneeraus Oy. 

Piirustukset on tekeillä, ja rakentaminen toteutunee talven ja kevään aikana oheisen oloiseksi INFO- oleskelupaikkayhdistelmäksi. Lopullinen väri ei vielä ole mietitty. 

Tauluihin tulevat kartta-aineistot ja yritysten mainokset sekä muuta matkailijaa kiinnostavaa tietoa. Kylttejä sijoitetaan INFO- pisteen lisäksi satamalaiturille.

Uusi huoltorakennus

Uuden huoltorakennuksen pohjana toimivat käytetyt merikontit. Huotorakennukseen sijoittuvat suihkut ja WC- tilat 12m:n konttiin sekä, keittiö-ruokailutila sekä pieni pyykkitupa 6m:n konttiin.

L:n muotoon sijoitettavat kontit päällystetään puurimoituksella ja niiden eteen tulee reilun kokoinen katettu terassi.